Cennik zajęć grupowych

Rodzaj wejściaCenaTermin ważności
zajęcia 1 x 60min.29 zł1 dzień
kolejne zajęcia 1 x 60min. tego samego dnia22 zł1 dzień
karnet 4 x 60min.89 zł1 miesiąc
karnet 8 x 60min.159 zł1 miesiąc

Cennik lekcji indywidualnych

Ilość lekcji / pakietCena dla pary lub jednej osobyTermin ważności
1 lekcja 60 minut119 zł1 dzień
1 lekcja 60 minut z Tomaszem Rachwalskim / in English too179 zł1 dzień
3 lekcje / pakiet BASIC329 zł 3 tygodnie
3 lekcje / pakiet BASIC z Tomaszem Rachwalskim / in English too459 zł
Dopytaj co jest w tej cenie
4 tygodnie
5 lekcji / pakiet PREMIUM539 zł 6 tygodnie
5 lekcji / pakiet PREMIUM z Tomaszem Rachwalskim / in English too699 zł
Dopytaj co jest w tej cenie
7 tygodni

Akceptujemy karty* : Multisport Plus, Benefit, Fit Profit, Sodexo oraz OK System.

Benefit Multisport Plus Prima DanceBenefit Karta Rabatowa Prima DanceFit Profit Prima Dance Sodexo Prima DanceOk System Prima Dance

* posiadacze kart Multisport Plus oraz FitProfit mogą skorzystać z jednej, bezpłatnej godziny zajęć grupowych dziennie

* posiadacze w/w kart mają zniżkę na lekcje indywidualne

* posiadacze karty rabatowej Benefit mają zniżkę 20% na zakup karnetu 4 lub 8-godzinnego na zajęcia grupowe

Zapisz się na zajęcia poprzez poniższy formularz lub skontaktuj się z nami telefonicznie lub osobiście:

*
*

Ważne informacje:

GWARANCJA PRIMA DANCE. Jeśli jesteś u nas pierwszy raz i spodobały Ci się wybrane zajęcia grupowe, powiedz o tym INNYM. Jeśli Ci się nie spodobało, powiedz o tym NAM i nic nie płać.
Po skorzystaniu z jednej godziny zajęć grupowych w ramach Multisport, FitProfit, FitFlex lub OK System w danym dniu, kolejna godzina zajęć kosztuje 22 zł.
Wszystkie osoby posiadające kartę rabatową BENEFIT są uprawnione do rabatu w wysokości 20% na zakup karnetu 4 lub 8-godzinnego na zajęcia grupowe.
Promocje/vouchery nie łączą się ze sobą.
Aby zarezerwować miejsce na wybranych zajęciach wystarczy wypełnić FORMULARZ lub wysłać SMS do Działu Obsługi Klienta pod numer 518 48 28 68 lub wysłać wiadomość poprzez Facebook.
Rezerwację miejsca na zajęciach grupowych lub indywidualnych można odwołać bez konsekwencji (poprzez SMS, mail, FORMULARZ, lub Facebook) na 6 godzin przed terminem zajęć – nieobecność nie zgłoszona w wymaganym terminie jest równoznaczna z odkreśleniem odpowiedniej ilości wejść z karnetu ilościowego.
Płatności za zajęcia można dokonać jedynie GOTÓWKĄ.
Aby zajęcia się odbyły wymaganych jest pięć zapisanych osób na 6 godzin przed terminem zajęć – jeśli będzie mniej chętnych, to osoby zapisane zostaną powiadomione o odwołaniu zajęć i mogą "odrobić" zajęcia w innym terminie.
Osoby nie zapisane, które chcą uczestniczyć w zajęciach mogą wejść tylko w przypadku wolnych miejsc na sali.
Na zajęcia przynosimy wygodny i nie krępujący ruchów strój oraz zmienne i CZYSTE obuwie.
Karnety nie podlegają ”zamrażaniu” na czas choroby, wyjazdu uczestnika lub innego powodu absencji na zajęciach.
PRIMA DANCE zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zajęć – wszystkie zmiany są na bieżąco aktualizowane na stronie www.

Regulamin

1. Każdy klient Prima Dance (zwany dalej członkiem Prima Dance) ma obowiązek zapoznania się z regulaminem Prima Dance (dalej jako PD).

2. Członkiem PD może zostać osoba niepełnoletnia, pod warunkiem uzyskania zgody jednego z rodziców, bądź opiekuna prawnego. Innymi słowy – każdy nowy, niepełnoletni uczestnik zajęć uczestnicząc w zajęciach PD po raz pierwszy musi przyjść ze swoim rodzicem lub opiekunem prawnym.

3. Karnet, który członek PD otrzyma służy do rejestracji wejścia do PD.

4. Karnet pozostawiamy w Dziale Obsługi Klienta PD i odbieramy po zakończonych zajęciach, bądź treningu.

5. Wstęp na zajęcia jest możliwy po uregulowaniu opłat za (w wyjątkowych przypadkach zaraz po zajęciach).

6. W przypadku korzystania z dodatkowych zajęć członek PD zobowiązany jest poinformować Dział Obsługi Klienta i uiścić dodatkową opłatę.

7. Zajęcia niewykorzystane nie przechodzą na kolejny miesiąc.

8. Czas trwania poszczególnych zajęć uwzględniony jest w grafiku.

9. Członek PD jest zobowiązany nie odstępować karnetu osobom trzecim.

10. Faktury VAT są wystawiane na żądanie członka PD przy zakupie karnetu.

11. PD zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zajęć. Wszystkie zmiany są na bieżąco aktualizowane.

12. PD nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub skradzione, jak również nie sprawuje opieki nad osobami nieletnimi przed i po zajęciach.

13. Członkowie PD będą pociągani do odpowiedzialności finansowej za szkody wyrządzone na terenie PD.

14. Zagubienie lub uszkodzenie kluczyka od szafki członek PD zobowiązany jest zgłosić w Dziale Obsługi Klienta oraz uiścić opłatę w wysokości 20 PLN jako ekwiwalent za wymianę zamka.

15. Zajęcia odbywają się, gdy zapisze się minimum 5 osób lub 3 pary.

16. Aby móc wziąć udział w zajęciach trzeba zarezerwować sobie miejsce (liczba miejsc jest ograniczona). Rezerwację miejsca na zajęciach można odwołać bez konsekwencji (mail, SMS) na 6 godzin przed terminem zajęć.

17. Nieobecność nie zgłoszona w wymaganym terminie (najpóźniej do 6 godzin przed zajęciami) jest jednoznaczna z odkreśleniem odpowiedniej ilości wejść z karnetu ilościowego.

18. Członkowie PD zobowiązani są do przestrzegania czystości i higieny, nie używania telefonu komórkowego podczas zajęć, posiadania odpowiedniego do ćwiczeń stroju oraz obuwia, kulturalnego odnoszenia się do współćwiczących i prowadzących, nie spóźniania się na zajęcia i terminowego dokonywania opłat.

19. Wszelkie dolegliwości zdrowotne powinny być zgłoszone instruktorowi. PD nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe podczas zajęć.

20. Opcjonalnie – za zgodą klienta: Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie, używanie i rozpowszechnianie moich danych osobowych, w tym w szczególności wizerunku przez PRIMA DANCE Tomasz Rachwalski, dla celów promocyjno-marketingowych. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć i spotkań mogą zostać umieszczone na materiałach promocyjnych. Jednocześnie zrzekam się wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie względem PRIMA DANCE, z tytułu wykorzystywania danych osobowych na potrzeby określone w oświadczeniu. Niniejsze oświadczenie jest zezwoleniem w rozumieniu art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U. z 1994r. nr 24, poz.83) w zw. z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. z późniejszymi zmianami.