Terapia tańcem i ruchem

Celem badań przeprowadzonych pomiędzy styczniem a czerwcem 2022r. było sprawdzenie czy udział pacjentów chorych na schizofrenię w czterech ściśle zaprojektowanych zajęciach terapii tańcem i ruchem wpływa na zmianę ich oceny jakości życia, własnego ciała oraz poziom sprężystości psychicznej. Zajęcia trwały 60 minut i odbywały się 1 lub 2 razy w tygodniu, a prowadzącym był Tomek Rachwalski.

Uczestnicy badań

W badaniach wzięło udział 75 uczestników w wieku 19-82 lata, pacjentów oddziałów psychiatrycznych 3 krakowskich szpitali. Zajęcia terapii tańcem i ruchem mogły się odbyć dopiero po uzyskaniu wszelkich potrzebnych zgód i były prowadzone w formie grupowej. Co ważne, zajęcia te przebiegały zgodnie z zaprojektowanym scenariuszem, jednakowym w każdej grupie oddziałowej. Dzięki temu byliśmy w stanie obserwować zarówno podobne, jak i różne zachowania, postawy, zaangażowanie i interakcje wszystkich grup badawczych w odpowiedzi na jednakowy scenariusz odpowiednio zbudowanych ćwiczeń.

Jakość życia

Hipoteza pierwsza, która brzmiała: „Osoby biorące udział w terapii tańcem i ruchem lepiej oceniają jakość swojego życia”, została potwierdzona. W badaniu zwiększyła się ocena jakości życia uczestników w tym obszarze m.in. pod względem oceny środowiska domowego, bezpieczeństwa fizycznego badanych, a także oceny opieki zdrowotnej i społecznej. Uczestników badano przed pierwszymi zajęciami oraz po 4 zajęciach.

Sprężystość psychiczna

Druga hipoteza badawcza brzmiała: „Taniec i ruch podnosi ocenę poziomu sprężystości psychicznej człowieka” i także się potwierdziła. Zwiększyła się ocena sprężystości psychicznej, a to umiejętność adaptacji do zmiany otoczenia. Sprężystość jest cechą osobowości, ale zmiana jej oceny w tak krótkim czasie zredefiniowaliśmy jako proces, który trwa, którego badany doświadcza i zauważa zmianę.

Napisz do nas

Jeśli interesuje Cię temat wpływu tańca i ruchu na człowieka, napisz do nas:

kontakt@primadance.pl

Ocena własnego ciała

Trzecia hipoteza brzmiała: „Dzięki zajęciom terapii tańcem i ruchem wzrasta u ludzi poziom oceny własnego ciała” i ta również została potwierdzona. Pacjenci lepiej oceniali swoje ciało po badaniach, co należy interpretować jako symptom zdrowienia oraz większą akceptację siebie. Poziom oceny ciała zmienił się na poziomie tendencji statystycznej, co jest dla nas zachętą do kontynuacji badań.